m4-ready-site-icon

M4 Ready

Treningsprogram for potensielle ledere og menighetsplantere

For deg som vil

lede, bygge, pioneere, multiplisere menigheter og forsamlinger i Norge

Hva er M4 Ready?

M4 Ready er utviklet for å forberede morgendagens ledere og potensielle menighetsplantere. M4 Ready er for deg som kan tenke deg å være med å pionere og starte nye menigheter i Norge, og som kan se deg selv som en leder i en av våre mange menigheter og forsamlinger. Programmet er lagt opp som en prosess som går over 9 måneder. Høsten 2020 arrangerer vi M4 Ready fire steder: Oslo, Bergen, Kristiansand og Innlandet. For de som ikke har mulighet til å delta på regionale samlinger vil vi tilrettelegge for en online versjon der regionale samlinger blir erstattet med webinarer.

Temaene vi går gjennom er

100-Church-Planting-icon

Menighetsplanting

200-personal-development-icon

Personlig utvikling

300-evangelism-icon

Evangelisering

400-communication-icon

Kommunikasjon

500-team-development-icon

Team

600-discipleship-icon

Disippelgjøring

M4 Ready regioner

Klikk på din lokasjon

Oslo

Dato for regionale samlinger:

Oppstartsamling: Tirsdag 1. september kl. 1900 – 2130
Sted: Misjonskirken på Majorstuen, Slemdalsveien 1, 0369 Oslo
Weekend: 19.–21. februar i Bergen (Alle som er med i M4Ready fra hele Norge)
Høst og Vår: 24. november, 2. februar og 20. april.
Studietur: Mars 2021 til London (Ikke obligatorisk)

Lokal introduksjon:

Det er med stor glede at vi inviterer deg til å være en del av M4 Ready i Oslo, Østlandet. Vi i lederteamt for Oslo-området er alle engasjert i menighetsarbeid, både som menighetsplantere og pastorer, og har en dyp lengsel etter å se nye, levende og voksende forsamlinger på Østlandet. Vi ser med stor forventing fram til å kunne få ta del i deres vandring mot kristent lederskap, og å tjene dere best mulig i deres lederutvikling. Vi gleder oss til å bli kjent med dere!

De som er med og leder M4Ready i Oslo er:

Bergen

Dato for regionale samlinger:

Samlinger

 • Torsdag 3. september kl. 19.30-21.30 regional oppstartsamling
 • Torsdag 26. november
 • Torsdag 4. februar
 • Torsdag 29. april
 • Torsdag 3. juni

Sted: Bergen Frikirke, St. Olavs vei 10, 5052 Bergen
Weekend:Fredag 19 til 21 februar 2021 i Bergen (Alle som er med i M4Ready fra hele Norge)
Høst og Vår: Dato for de fire regionale samlingene blir lagt ut senere.
Studietur: Mars 2021 til London (Avlyst)

Lokal introduksjon:

Det er med stor glede at vi inviterer deg til å være en del av M4 Ready sin Bergensregion! Vi i Bergensteamet står alle til daglig i aktivt menighetsarbeid, både som menighetsplantere og pastorer, og har en dyp lengsel etter å se nye, levende og voksende forsamlinger bli etablert i Bergen og omegn. Vi ser med stor forventing fram til å kunne få ta del i deres vandring mot kristent lederskap, og å tjene dere best mulig i deres lederutvikling. Vi gleder oss til å bli kjent med dere!

De som er med og leder M4Ready i Bergen er:

Kristiansand

Oppstartsamling:  Søndag 30 august kl. 1900 - 2130.
Sted: Epleveien 26, Hånes
Weekend: Fredag 30 oktober til Søndag 1 november i Kristiansand (Alle som er med i M4Ready fra hele Norge)
Studietur: Mars 2021 til London (Ikke obligatorisk)

Lokal introduksjon:

Det er en stor glede at vi invitere deg til å være den del av M4ready på Sørlandet. Vi er flere ledere i regionen som tror M4ready kan være et redskap for å trene potensielle ledere og Menighetsplantere i vår region. Vi samles fem ganger som gruppe på Sørlandet Iløpet av året, samt en weekend. Les mer om kurset og meld deg på. Håper å se deg.

De som er med og leder M4Ready i Kristiansand er:

Innlandet

Oppstartsamling: Torsdag 3. september kl. 1900 - 2130
Sted: Hamar Frikirke, Horns gate 12, Hamar 
Weekend: Fredag 30 oktober til Søndag 1 november i Kristiansand (Alle som er med i M4Ready fra hele Norge)
Studietur: Mars 2021 til London (Ikke obligatorisk)

Lokal introduksjon:

Det er med stor glede at vi inviterer deg til å være en del av M4 Ready i Inlandet, Hamar. Vi har tatt ett initiativ til å starte opp med regional gruppe fra høsten 2020 og arbeider med å bygge opp et lederteam. Vi ønsker å senye, levende og voksende forsamlinger i Inlandet. Vi gleder oss til å bli kjent med dere!

Ledere for M4Ready i Innlandet: 

Eirik er fra Koppang i Østerdalen, og jobber som pastor i Hamar Frikirke, der han primært jobber med menighetsutvikling. Han er utdannet teolog, har erfaring fra ulik forretningsvirksomhet. Eirik er også gift med Trine.

Stavanger

Dato for regionale samlinger

Oppstartsamling: Onsdag 23 September kl. 1900 - 2130
Sted: IMI Kirken, Gunnar Warebergs gate 15, 4021 Stavanger

Weekend: Fredag 30 oktober til Søndag 1 november i Kristiansand (Alle som er med i M4Ready fra hele Norge)
Studietur: 18-21 Mars 2021 til London (Ikke obligatorisk)

Lokal introduksjon:

Det er med stor glede at vi inviterer deg til å være en del av M4 Ready i IMI Kirken i Stavanger. Vi har tatt ett initiativ til å starte opp med regional gruppe fra høsten 2020. Vi gleder oss til å bli kjent med dere!

Ledere for M4Ready Stavanger: 

Kun online

Dato for regionale samlinger:

Oppstartsamling: Søndag 30 august  kl. 2030 – 2200. (på zoom).
Sted: Online (Om mulig sitte sammen som gruppe)
Weekend: Fredag 30 oktober til Søndag 1 november i Kristiansand (Alle som er med i M4Ready fra hele Norge)
Studietur: Mars 2021 til London (Ikke obligatorisk)

Introduksjon:

Dette er en mulighet for deg til å delta på M4ready uten å bo i nærheten av en av de store byene. Vi som er i lederteamet for M4 både som menighetsplantere og pastorer, og har en dyp lengsel etter å se nye, levende og voksende forsamlinger over hele Norge. Derfor legger vi tilrette en online versjon for deg som bor på steder som gjør det vanskelig å være med på noen av de regionale samlingene.  Vi gleder oss til å bli kjent med deg!

De som er med og leder M4Ready kun online er:

Læringskronologi

 • Jun 3, 2019

  Menighetsplanting:

  Vi tror alle kan være med å starte noe nytt, men ikke alle er entreprenør, menighetsplanteren. Her lærer du mer om hva som skal til for å starte en ny menighet. Hvorfor og hvordan starte noe nytt? Hva er utfordringene og hva kreves av en som er planter?

 • Jun 3, 2019

  Personlig utvikling:

  Her lærer du om hvordan du kan bygge et robust liv som tåler en storm. Hvilke kompetanse og ressurser er nødvendige å ha? Hvordan kan jeg ta ansvar for egen utvikling og hvilke områder skal jeg utvikle? Du får mulighet til å ta en ferdighetsprofil og en resiliens profil.

 • Jun 3, 2019

  Evangelisering:

  Hensikten er å bringe verden til Gud og Gudsrike til verden. Gjennom treningen får du kunnskap, forståelse og verktøy for hvordan du kan være med å se mennesker komme til tro i Norge i dag.

 • Jun 3, 2019

  Kommunikasjon:

  Skal du lede må du også kommunisere. Hva kjennetegner gode kommunikatorer og forkynnere og hvilke ferdigheter har de? Hvordan bygge opp forkynnelse og hvilke metoder finnes. Hva kjennetegner åndsfylt forkynnelse?

 • Jun 3, 2019

  Team:

  Hvordan utvikle gode team? Hva er viktig når du skal rekruttere team medlemmer? Og hvordan lede et sunt og velfungerende meninghetsplantingsteam? Dette er noen av de spørsmål som blir tatt opp i denne modulen.

 • Jun 3, 2019

  Disippelgjøring:

  Disippelgjøring skjer best gjennom utviklingen av en kultur der den enkelte er forpliktet på noen felles praksiser. Disippelgjøring skjer både gjennom individuelt engasjement og evne til å skape en kultur der mennesker besmittes av den kollektive praksis.

Dette får du

Dette får du:

 • 5 regionale samlinger
 • Weekend 18-20 oktober
 • Studietur til London mars 2021 (Ikke obligatorisk)
 • 6 moduler med ukentlig online undervisning og oppgaver
 • Mentor og individuell oppfølging
 • Kurshefte med alle modulene og enhetene.

Kostnad

Kurset koster 4000 kroner pr. deltaker.
Dette inkluderer all online undervisning, oppfølging, regionale samlinger og weekend 30.okt til 1.nov 2020 i Kristiansand.
Vi anbefaler deg til å søke din lokale menighet eller kirkelige sammenheng til evt, å søke om støtte.

Mentoring

Det forventes av alle deltakerne at de skal ha en mentor som har seks samtaler med dem i løpet av de ni månedene kurset varer. En samtale etter hver av de seks modulene. For mange vil det være naturlig at det er ledere fra egen sammenheng. Vi vil oppfordre deg som deltaker til også ta initiativ til at dette er på plass når vi starter opp prosessen på starten av høsten. Du vil bli spurt om dette når de regionale lederne ringer deg etter at du er påmeldt. Derfor er det bra om du snakker med noen i din sammenheng for å avklare dette.

Påmelding

Er du interessert i å være med? Gå til påmelding. I påmelding må du velge den region der du ønsker å delta i M4ready. Når vi har mottatt din påmelding vil du bli kontaktet av en av de regionale lederne for en prat. 2-3 uker før oppstartsamling vil du få mer informasjon om opplegget og få tilgang til å logge deg inn på vår online plattform hvor all informasjon og undervisning vil være gjort tilgjengelig.

Vi tror at alle kan være med å plante menighet,

men ikke alle har det som kreves for å lede en ny planting. Avklaringssamtalen er et verktøy som hjelper med å identifisere hvem som har gode forutsetninger for å lykkes med å lede en menighetsplanting. Det skjer i tre steg. 1. Kandidaten svarer på to spørreskjema. De ene skjemaet er en egenvurdering som inneholder områdene: Kall, Karakter, Kjemi og Kompetanse. Det andre inneholder 22 spørsmål om kandidatens liv og tjeneste. 2. Kandidaten avtaler en 3 timers avklaringssamtale. Disse samtalene blir tilrettelagt av ledergruppen i M4 Norge. 3. Etter samtalen skrives det en rapport. Den blir gjennomgått sammen med kandidaten og en leder i kandidatens kirkelige sammenheng. Alle plantere som skal være med i M4 læringsfellesskap skal ha gjennomgått en avklaringssamtale. Nedenfor finner du link til de to spørreskjemaene.

Ønsker du å vite mer om avklaringssamtalen, ta kontakt med:
Leder M4 Norge: Jarleif Gaustad (NLM)
Mobil: 915 14 582‬
E-mail: jargaustad@nlm.no

Kontakt oss

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst skriv inn en melding.