M4-Logo-WhiteBG-profil

M4 teamtrening

Prosess som hjelper planteren og teamet de første 2-3 år i oppstarten.

Vår visjon

er å se en multipliserende menighetsplantingsbevegelse i Norge. M4 erkjenner at når vi står sammen som Kristi kropp har vi mulighet til å se nasjonen fylt med levende celler, grupper og menigheter av troende, inn i alle geografiske områder, etniske og kulturelle grupper i nasjonen. Vår drøm er å se Jesu etterfølgere danne og multiplisere fellesskap alle steder.

Close up top view of young business people putting their hands together. Stack of hands. Unity and teamwork concept.

Neste M4 Teamprosess starter 05.-06. september 2020

M4 bygger på det vil kaller menighetsplantingens ABC:
Avklaringssamtale (assesment), Basis trening og Coaching.

Det vi kaller Basistrening er selve kjernen i M4, som gir ikke bare undervisning,
men et unikt miljø for læring og utvikling for planteren sammen med teamet i de to første årene av en plantingsfase.
Innholdet i dette prosessverktøyet har blitt utviklet gjennom 30 år med erfaring fra menighetsplanting i en europeisk kontekst.

M4 kommer fra 4 M'er:
Master, Mission, Multiplication og Movement.
Matteus 28:18-20

Her du interessert i å vite mer om M4 eller har et team som ønsker å bli en del av neste M4 prosess, kontakt:
John Torjus Eriksen (IMF)
Mobil: ‭990 45 506‬
E-mail: jteriksen@gmail.com

Hvem står bak?

De som er involvert i M4 i Norge står sammen med 15 kirkesamfunn og organisasjoner om å se 400 nye multipliserende menigheter plantes innen 2025 og trene 4000 teammedlemmer i plantningene. M4 er ett av verktøyene som hjelper nye plantinger å lykkes, slik at alle folk i Norge skal bli berørt av Guds rike, gjennom sterke og sunne fellesskap som formidler evangeliet om frelse for alle folk. Vi vil arbeide side ved side med ledere og menighetsplantere fra ulike kirkesamfunn og organisasjoner. Vi vil skape møteplasser for gjensidig læring, gi visjon og trening for å fullføre oppdraget.

M4 Norge kan bidra til en god start for nye plantinger gjennom å tilby noen verktøy

Vi tror at alle kan være med å plante menighet, men ikke alle har det som kreves for å lede en ny planting.

Avklaringsamtale

Avklaringssamtale

Avklaringssamtalen er et verktøy som hjelper med å identifisere hvem som har gode forutsetninger for å lykkes med å lede en menighetsplanting. 

Basistrening

Basistrening

Etter avklaringssamtalen, er det viktig å avklare hvem som utgjør teamet i plantingen. Teamet består ideelt sett av 5-7 personer. Dette teamet skal være med på basistreningen, som er fire helgesamlinger over to år

Coaching

Coaching

Å plante menighet er et privilegie for oss, men kan også være hardt og tidkrevende arbeid. Vi anser derfor coaching som svært viktig. 

Styret i M4 Norge

Jarleif Gaustad

Jarleif Gaustad

Leder M4 Norge
NLM
Mobil: 915 14 582‬
E-mail: jargaustad@nlm.no

Jarleif er leder for M4 i Norge og er leder for fellesskapsutvikling i NLM. Han har vært med og replantet et NLM fellesskap i Follo som nå er en voksende NLM menighet. Jarleif brenner for å se ung mennesker ta steget ut og være med å starte nye misjonsfellesskap i sin sammenheng.
<h3>John Torjus Eriksen</h3>
<br/>John Torjus leder M4 teamtrening i Norge og arbeider med kirkeplanting i Indremisjonsforbundet. John Torjus er gift med Siri Birgitte, har tre barn og bor i Sogndal.

John Torjus Eriksen

Ansvarlig M4 teamtrening og styremedlem
IMF
Mobil: ‭990 45 506‬‬
E-mail: jteriksen@gmail.com

John Torjus leder M4 teamtrening i Norge og arbeider med kirkeplanting i Indremisjonsforbundet. John Torjus er gift med Siri Birgitte, har tre barn og bor i Sogndal.
Kjartan Ørnes

Kjartan Ørnes

Styremedlem
Kristent Fellesskap
Mobil: 900 95 865‬
E-mail: kjartanornes@gmail.com

Kjartan har vært med å plante Kristent Fellesskap i Oslo og flere husmenigheter i Groruddalen. Han leder også Kristent Fellesskaps SENDT- gruppe som arbeider for menighetsplanting rundt omkring i Norge.
Vegard Tennebø

Vegard Tennebø

Styremedlem
Normisjon
Mobil: 906 42 084‬
E-mail: vegard.tennebo@normisjon.no

Vegard er i lederteamet for Normisjon i Norge og arbeider også som fellesskapsutvikler i Sogn og Fjordane. Før det arbeidet han som prest i Storsalen i Oslo. Vegard har vært med å plante flere nye fellesskap, og brenner for at menighetsplanting i Normisjon skal ha gode livsvilkår, slik at nye mennesker kan møte Jesus. Vegard er gift med Hildegunn og sammen har de 4 gutter og er bosatt på Sandane i Nordfjord.
Erine Solberg

Erine Solberg

Styremedlem
Ungdom i Oppdrag
Mobil: 907 90 086‬
E-mail: erinesolberg@gmail.com

Erine er med og planter kirken 242 for Ungdom i Oppdrag i Skien.
Ann Pender

Ann Pender

Styremedlem
Frelsesarmeen
Mobil: 474 60 293‬
E-mail: ann.pender@frelsesarmeen.no

Ann er offiser i Frelsesarmeen og har tilbrakt det meste av sin tjeneste som korpsleder (menighetsleder) på forskjellige steder i Norge og England. Nå tjenestegjør hun på Frelsesarmeens hovedkontor og er ansvarlig for arbeidet på korpsene på Island, Færøyene og i Norge. Hun brenner for Frelsesarmeens oppdrag, som i hovedsak sier følgende: ".. å forkynne Jesu Kristi evangelium og i Hans navn møte menneskelige behov uten diskriminering."
Trine Syvertsen

Trine H. Syvertsen

Styremedlem
Frikirken
Mobil: 911 03 070‬
E-mail: trine.h.syvertsen@frikirken.no

Trine leder avdelingen som driver med menighetsutvikling ved Frikirkens hovedkontor. Hun har kontor i Oslo, og er bosatt i Kristiansand hvor hun er gift og har fem voksne barn.

Kontakt oss

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst skriv inn en melding.