M4-Avklaringssamtale-v03

M4 avklaringssamtale

Hjelp til å tydeliggjøre om du har kall og ferdigheter til å starte noe nytt.

Avklaringssamtalen

Vi tror at alle kan være med å plante menighet, men ikke alle har det som kreves for å lede en ny planting.
Avklaringssamtalen er et verktøy som hjelper med å identifisere hvem som har gode forutsetninger for å lykkes med å lede en menighetsplanting.
Det skjer i tre steg.

 • Jun 11, 2019

  1. Kandidaten svarer på to spørreskjema.

  Det ene skjemaet er en egenvurdering som inneholder områdene:
  Kall, Karakter, Kjemi og Kompetanse.

  Det andre inneholder 22 spørsmål om kandidatens liv og tjeneste.

  Nedenfor finner du link til de to spørreskjemaene.

 • Jun 11, 2019

  2. Kandidaten avtaler en 3 timers avklaringssamtale.

  Disse samtalene blir tilrettelagt av ledergruppen i M4 Norge.

 • Jun 11, 2019

  3. Etter samtalen skrives det en rapport.

  Den blir gjennomgått sammen med kandidaten og en leder i kandidatens kirkelige sammenheng. Alle plantere som skal være med i M4 læringsfellesskap skal ha gjennomgått en avklaringssamtale.

Ønsker du å vite mer om avklaringssamtalen

Ta kontakt med:

Jarleif Gaustad

Jarleif Gaustad

Leder M4 Norge
NLM
Mobil: 915 14 582‬
E-mail: jargaustad@nlm.no

Jarleif er leder for M4 i Norge og er leder for fellesskapsutvikling i NLM. Han har vært med og replantet et NLM fellesskap i Follo som nå er en voksende NLM menighet. Jarleif brenner for å se ung mennesker ta steget ut og være med å starte nye misjonsfellesskap i sin sammenheng.

M4 Norge kan bidra til en god start for nye plantinger gjennom å tilby noen verktøy

Avklaringsamtale

Avklaringssamtale

Avklaringssamtalen er et verktøy som hjelper med å identifisere hvem som har gode forutsetninger for å lykkes med å lede en menighetsplanting. Alle plantere som skal være med i M4 læringsfellesskap skal ha gjennomgått en avklaringssamtale. Nedenfor finner du link til de to spørreskjemaene. Ønsker du å vite mer om avklaringssamtalen, ta kontakt med:

Leder M4 Norge:
Jarleif Gaustad (NLM)
Mobil: 915 14 582‬
E-mail: jargaustad@nlm.no

 

 

 

 

 

Basistrening

Basistrening

M4 starter opp med forberedelsessamling (M0) Du som er menighetsplanter (evt. 1-2 fra teamet) skal sammen med den som skal være coach for teamet, blir forberedt på hva M4 prosessen innebærer. Et hovedtema i M0 vil være hvordan du kan bygge et sundt og sterkt team. Frem mot oppstart av M1-Master, skal coahen hjelpe planteren med å sette sammen et godt team på 5-7 personer. Teamet bør i tilegg ha et nettverk på 5-10 andre rundt seg. Alle i teamet får tilgang til en online læringsplattform.

M4 består av fire samlinger.
Samlingen er lagt til tredje weekend i januar og andre weekend i september hvert år. Neste M1 samling er 7-9 september 2018. Er du interessert i å vite mer, ta kontakt med:

Ansvarlig M4 teamtrening:
John Torjus Eriksen (IMF)
Mobil: ‭990 45 506‬
E-mail: jteriksen@gmail.com

Coaching

Coaching

Å plante menighet er et privilegie for oss, men kan også være hardt og tidkrevende arbeid. Vi anser derfor coaching som svært viktig. En coach møtes med planteren en gang i måneden for en oppfølgingssamtale. En coach både oppmuntrer og utfordrer planteren og møter med teamet en gang mellom hver helgesamling i M4 prosessen. Det er utviklet en coachingmanual i M4, og vi kan gi trening til coacher, men vi ønsker å se coacher fra den sammenhengen teamet planter fra. Er du interessert i å bli trent i coaching av menighetsplantere, har vi online undervisning om dette, samt at vi regelmessig har samlinger der vi trener coacher. Er du interessert, ta kontakt med:

Jarleif Gaustad (NLM)
Mobil: 915 14 582‬
E-mail: jargaustad@nlm.no

Close up top view of young business people putting their hands together. Stack of hands. Unity and teamwork concept.

Neste M4 4 prosess starter 7-9 september 2019

M4 bygger på det vil kaller menighetsplantingens ABC:
Avklaringssamtale (assesment), Basis trening og Coaching.

Det vi kaller Basistrening er selve kjernen i M4, som gir ikke bare undervisning,
men et unikt miljø for læring og utvikling for planteren sammen med teamet i de to første årene av en plantingsfase.
Innholdet i dette prosessverktøyet har blitt utviklet gjennom 30 år med erfaring fra menighetsplanting i en europeisk kontekst.

M4 kommer fra 4 M'er:
Master, Mission, Multiplication og Movement.
Matteus 28:18-20

Her du interessert i å vite mer om M4 eller har et team som ønsker å bli en del av neste M4 prosess, kontakt:
John Torjus Eriksen (IMF)
Mobil: ‭990 45 506‬
E-mail: jteriksen@gmail.com

Du finner spørreskjemaer til avklaringssamtalen her

Customer Experience Concept, Happy Businessman holding digital Tablet with a checked box on Excellent Smiley Face Rating for a Satisfaction Survey

Første skjema for avklaringsamtaler

En egenvurdering som inneholder områdene:
1. Kall, 2. Karakter, 3. Kjemi og 4. Kompetanse.

Andre skjema for avklaringsamtaler

Det andre spørreskjema inneholder
22 spørsmål om kandidatens liv og tjeneste.

Styret i M4 Norge

Jarleif Gaustad

Jarleif Gaustad

Leder M4 Norge
NLM
Mobil: 915 14 582‬
E-mail: jargaustad@nlm.no

Jarleif er leder for M4 i Norge og er leder for fellesskapsutvikling i NLM. Han har vært med og replantet et NLM fellesskap i Follo som nå er en voksende NLM menighet. Jarleif brenner for å se ung mennesker ta steget ut og være med å starte nye misjonsfellesskap i sin sammenheng.
<h3>John Torjus Eriksen</h3>
<br/>John Torjus leder M4 teamtrening i Norge og arbeider med kirkeplanting i Indremisjonsforbundet. John Torjus er gift med Siri Birgitte, har tre barn og bor i Sogndal.

John Torjus Eriksen

Ansvarlig M4 teamtrening og styremedlem
IMF
Mobil: ‭990 45 506‬‬
E-mail: jteriksen@gmail.com

John Torjus leder M4 teamtrening i Norge og arbeider med kirkeplanting i Indremisjonsforbundet. John Torjus er gift med Siri Birgitte, har tre barn og bor i Sogndal.
Kjartan Ørnes

Kjartan Ørnes

Styremedlem
Kristent Fellesskap
Mobil: 900 95 865‬
E-mail: kjartanornes@gmail.com

Kjartan har vært med å plante Kristent Fellesskap i Oslo og flere husmenigheter i Groruddalen.Han leder også Kristent Fellesskaps SENDT- gruppe som arbeider for menighetsplanting rundt omkring i Norge."""
Vegard Tennebø

Vegard Tennebø

Styremedlem
Normisjon
Mobil: 906 42 084‬
E-mail: vegard.tennebo@normisjon.no

Vegard er i lederteamet for Normisjon i Norge og arbeider også som fellesskapsutvikler i Sogn og Fjordane. Før det arbeidet han som prest i Storsalen i Oslo. Vegard har vært med å plante flere nye fellesskap, og brenner for at menighetsplanting i Normisjon skal ha gode livsvilkår, slik at nye mennesker kan møte Jesus. Vegard er gift med Hildegunn og sammen har de 4 gutter og er bosatt på Sandane i Nordfjord.
Erine Solberg

Erine Solberg

Styremedlem
Ungdom i Oppdrag
Mobil: 907 90 086‬
E-mail: erinesolberg@gmail.com

Erine er med og planter kirken 242 for Ungdom i Oppdrag i Skien.

Kontakt oss

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst skriv inn en melding.